POWER STREET

เพราะว่าการขับขี่ คือการที่ทำให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้อิสระหรือการสร้าง FREEDOM SPACE ของคุณเอง
หน้าที่ของเรา GPX เลยเป็นการออกแบบ ที่ทำให้คุณได้ไปโลดแล่นบน POWER STREET ที่กำหนดโดย PASSION ของคุณ

FOLLOW YOUR PASSION

Design My Freedom
The Original
ชีวิตอิสระ แบบมีดีไซน์
The Speed of Demon
The Spirit of Race
The Original-Never Die
ลองแล้วจะหลงร็อค
Dare to be MAD
The Iconic Reborn
It's POPz , It's me.
The Unstoppable
Made by Spirit
King of minibike
Dare to be MAD
The (X)perience
Never BoredACTIVITY

เจาะลึก! New GPX DRONE ภายใต้ความร่วมมือกับ SYM

การที่มีสัญลักษณ์ GPX x SYM ปรากฎอยู่บนตัวรถ GPX DRONE คันนี้ ถือเป็นอีกสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพที่จะได้จากสมรรถนะของรถรุ่นนี้ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือระหว่าง GPX และ SYM ในครั้งนี้ บอกอะไรเราได้อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้…

GPX Dealer Network

GPX ก้าวไกลไปยังต่างประเทศ เรามีตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ GPX ในหลากหลายประเทศ เพื่อพร้อมรองรับตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน GPX พร้อมให้บริการ

GPX Network

7 Countries Export and 310 Dealer in thailand Network

  • Thailand
  • Japan
  • Malaysia
  • Hong kong
  • Cambodia
  • Vietnam
  • Nepal
  • Bangladesh

Vietnam

Cambodia

Hongkong

Bangladesh

Thailand

Tokyo

Malaysia

Napal

Malaysia