ตัวแทนจำหน่าย GPX ภาคใต้
สำหรับตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ สามารถค้นหาจังหวัดของท่านได้ที่นี่
จังหวัด ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
สตูล แอล.ที.มินิแอนด์โมตาร์ดไบค์ 230 ถ.ยนตรการกำธร ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91000 074-799154
ยะลา แสงเจริญนาประดู่ 427/3 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
073-213232 ,
081-5596989 
พังงา ธนพร มอเตอร์ 2008 25/2-25/3 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 076-471385
สุราษฏร์ธานี  กรีนช๊อป 206 ม. 1 ถ.สุราษฏร์-นาสาร ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี  086-1202540 
สุราษฏร์ธานี บรรจงทรัพย์สุราษฎร์ธานี 229/2 ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-219695-6
สุราษฏร์ธานี เทพมหากิจ 41/3-4 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 091-6450805,
077-273046
ภูเก็ต 88 Bike 25/46 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต 83000 076-641169,
088-7622553
สงขลา สยามชัยกลการ 417/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-234898,
089-5985858
สงขลา เอ็นเอมินิไบค์ 6-7 ถ. ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 074-244230,
081-8318533
สงขลา ชายสิน 420 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-322749-50
สงขลา เค.อาร์.มอเตอร์ 102/8 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 074-460777
สงขลา ปกรณ์นาทวียานยนต์์ 40 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 074-371255
สงขลา โมโตแอดดิคท์ 100 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-223-700
นครศรีธรรมราช  เอกภพกลการ 217/1-2 ม.2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฏร์ธานี ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  075-421656-7
นครศรีธรรมราช  ขนอม ซูซูกิ 75/11 ม.3 ถ.อัครวิธ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-326354
นครศรีธรรมราช เอกมอเตอร์ 2008 82/12-13 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-315284
นครศรีธรรมราช เทียนชัยมอเตอร์เซลล์ (2002) 70/38 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-347-6225
นราธิวาส ประยูรพาณิชย์ตันหยงมัส 18 ถ.สถิตย์รายา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511923
ระนอง ไทยยนต์ธุรกิจ 28 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-825088
พัทลุง สหมอเตอร์เซลล์ 465/3 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-616359
ชุมพร ชุมพรซูซูกิ 45/9 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 077-511646
ชุมพร เหรียญทองมอเตอร์ 91/7 ถ.เขาเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 077-541161,
077-541532
ตรัง ตรังยามาฮ่า 176/5 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-218461,
075-225529
ตรัง ตรังเทพนคร 66-68/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-222983
ตรัง ตั้งใจพัฒนา (2547) 83/16 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง92000 075-240752
กระบี่ ตะวันซูซูกิ 30/7 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 075-619265
กระบี่ ทรัพย์ไพศาลยนตรการ (เอส พี เอส) 63/2-3 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170 075-420056-8
กระบี่ ดุสิตมอเตอร์ 434/17-18 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075-612332 ,
075-612953
ปัตตานี พินิตมอเตอร์ 2555 6/35,36,37 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 073-313100

แผนที่ร้านตัวแทนจำหน่าย GPX ภาคใต้

แผนที่โชว์รูมและตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ทั้งหมด